สิ่งที่ Candidate มักพลาดเวลาไปสัมภาษณ์งาน Part 1

Home/Uncategorized/สิ่งที่ Candidate มักพลาดเวลาไปสัมภาษณ์งาน Part 1

สิ่งที่ Candidate มักพลาดเวลาไปสัมภาษณ์งาน Part 1

สิ่งที่ Candidate ส่วนใหญ่ลืมในการไปสัมภาษณ์งาน คือ การศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ตนกำลังจะไปสัมภาษณ์ และการอ่านข้อมูล Job description ที่เป็นความคาดหวังของ Interviewer ที่มีต่อคุณ

สิ่งเหล่านี้ มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนงานสุด ๆ และคุณหว่านเรซูเม่ของคุณออกไปแบบที่เรียกได้ว่าส่งไปที่ไหนบ้าง บางทีคุณเองก็จำแทบไม่ได้

สาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมของคุณเป็นเช่นนั้น เพราะ ทุกครั้งที่คุณอยากเปลี่ยนงาน สิ่งที่คุณทำคือการอ่าน Job description แบบผ่าน ๆ ถ้าใช้ส่งใบสมัคร ถ้าไม่ใช่ก็ข้ามไป
แต่ลองคิดถึงเวลาที่คุณใช้ในการอ่าน Job description แต่ละครั้งสิ เรียกได้ว่าเป็นการกวาดสายตาซะมากกว่า หากคุณต้องการงานแบบเร่งด่วน

และเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้บางครั้งเวลาที่ HR หรือ Recruiter เรียกคุณไปสัมภาษณ์ สิ่งที่คุณควรทำ คือ คุณควรเตรียมความพร้อมให้กับตนเองเกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัทและตำแหน่งงานที่คุณถูกเรียกให้เข้าไปสัมภาษณ์ ดังนี้
1) คุณต้องตอบได้ว่าบริษัทนั้นคือบริษัทที่ประกอบธุรกิจอะไร อยู่ใน Industry ไหน
2) ตำแหน่งที่คุณสมัคร คือ ตำแหน่งอะไร บริษัทคาดหวังอะไรจากตำแหน่งนี้ซึ่งสามารถศึกษาได้จาก Job description ที่บริษัทมักจะ Post ไว้ตาม Job board ต่าง ๆ
3) และที่สำคัญคุณควรคิดถึงประสบการณ์ของคุณที่จะมาเติมเต็มให้กับบริษัทที่เรียกคุณสัมภาษณ์ไว้ด้วย

เมื่อโอกาสมาถึงแล้ว อย่าให้เรื่องเบื้องต้นง่าย ๆ ที่คุณสามารถเตรียมตัวล่วงหน้าได้ ทำให้คุณพลาด จนชวดโอกาสดี ๆ เพื่อตัวเองไป

บริการของเรา เริ่มทําแบบประเมิน ฟรี!!!
2018-09-28T23:25:49+07:00