หมดยุครอให้คนอื่นมาสอนงานแล้ว

Home/Career Development, Personal Development/หมดยุครอให้คนอื่นมาสอนงานแล้ว

หมดยุครอให้คนอื่นมาสอนงานแล้ว

บุคลากร คือ สินทรัพย์ที่มีคุณค่าขององค์กร
ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรจึงมีการแข่งขัน สร้างแผนโปรโมท เพื่อดึงดูดให้คนเก่ง คนที่มีความสามารถตัดสินใจมาร่วมงานกับองค์กรนั้น ๆ

นอกจาก การต้องการคนที่เก่งในสายงาน หรือมีความสามารถในสายงานนั้น ๆ แล้ว สิ่งที่องค์กรหลายองค์กรต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญ คือ บุคลากรที่มีความสามารถในการเรียนรู้แบบ OJT (ฝึกปฎิบัติ) นั่นหมายถึง องค์กรไม่ได้จัดเป็นคอร์สฝึกอบรมให้คุณนั่งเรียน จดข้อมูลต่าง ๆ อีกต่อไป แต่สิ่งที่องค์กรจะมอบให้คุณคือการส่งคุณลงไปยังงานนั้นจริง ๆ และเรียนรู้จากงานนั้นด้วยตัวคุณเอง

ปัจจุบันคุณจะเห็นหลายองค์กรมีการเรียนการสอนงานในลักษณะนี้มากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ เมื่อธุรกิจมีการเติบโตแบบรวดเร็ว สิ่งที่องค์กรต้องการ คือ คนที่พร้อมจะเรียนรู้ และมีความสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้

ดังนั้น หากคุณยังคาดหวังว่าคุณจะทำงานนั้น ๆ ได้ดีก็ต่อเมื่อองค์กรจัดสรรคอร์ส หรือหาคนมานั่งสอนคุณว่าต้องทำอย่างไร คุณอาจจะต้องปรับความคิดของคุณเสียใหม่ เปลี่ยนจากพนักงานสไตล์เชิงรับ เป็นเชิงรุกให้ทันกับยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันนี้

บริการของเรา เริ่มทําแบบประเมิน ฟรี!!!
2018-11-11T19:10:00+07:00