เทคนิคในการส่งมอบ Negative Feedback ให้มีประสิทธิภาพ

Home/Personal Development/เทคนิคในการส่งมอบ Negative Feedback ให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคในการส่งมอบ Negative Feedback ให้มีประสิทธิภาพ

บางทีจะให้ Feedback Positive อย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะบางครั้งบางเรื่องก็จำเป็นที่เราจะต้องให้ Feedback บนความเป็นจริง เพื่อให้ผู้รับสารได้นำไปปรับปรุงจริง ๆ

ดังนั้น การที่จะส่งมอบ Negative Feedback ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ ขอให้คุณนึกถึง 3 ข้อนี้

1. มุ่งประเด็นไปที่การกระทำ ไม่ใช่ลักษณะของเขา
แทนที่คุณจะให้ Feedback ด้วยการจับผิด ชีวิตส่วนตัว หรือลักษณะของผู้รับ Feedback ที่ไม่เกี่ยวกับงานหรือปัญหานั้น ๆ คุณควรมุ่งเน้นไปที่การกระทำของเขาที่กระทบกับงานจริง ๆ

2. เฉพาะเจาะจงไปที่เหตุการณ์นั้น
อย่าพยายามยกเรื่องราวตั้งแต่ปีไหน ๆ มาบอกว่าเขาคนนั้นควรปรับปรุงเพราะอะไร ถ้าเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของเขา คุณควรระบุให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร มีผลกระทบอย่างไร และเขาส่งผลให้เกิดสิ่งเหล่านี้อย่างไร

3. พยายามหลีกเลี่ยงคำพูดที่เป็นเชิงลบ
ก่อนจะให้ Feedback ใคร คุณควรทำการบ้านเช่นกัน คุณจะพูดอย่างไร ให้คนที่ได้รับ Feedback ไม่เกิดอาการต่อต้านคุณมากนัก เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนต้องการจากการให้ Feedback คือการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น มากกว่าการแตกหัก หรือผลลัพธ์ที่แย่ลง

บริการของเรา เริ่มทําแบบประเมิน ฟรี!!!
2018-12-23T11:05:40+07:00