Comfort Zone = กับดักในการเติบโต ?

Home/Personal Development/Comfort Zone = กับดักในการเติบโต ?

Comfort Zone = กับดักในการเติบโต ?

พนักงานส่วนใหญ๋ ต่อให้คุณบ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ระบบบริหารจัดการขององค์กร หรือแม้แต่หัวหน้าคุณมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าคุณยังอยู่ แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างในองค์กรที่ใช่สำหรับคุณ

บางสิ่งบางอย่างที่ใช่ นั่นก็คือ ความพึงพอใจของคุณต่อวัฒนธรรมองค์กร

ถ้าคุณยังอยู่ได้ หรือยังไม่คิดจะไปไหน นั่นแสดงว่า องค์กรต้องตอบโจทย์บางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการ ซึ่งสิ่งนั้นอาจเป็นตัวงาน อาจเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ความสะดวกในการเดินทางมาสถานที่ทำงาน สิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน เช่น มีสวนให้นั่งพัก มีที่สูบบุหรี่ให้ หรือสิ่งสำคัญที่สุดที่มักจะถูกนำมาเป็นตัวตัดสินความพึงพอใจที่สำคัญ นั่นก็คือ ค่าตอบแทน

แต่ในมุมมองของ Change Management (การจัดการการเปลี่ยนแปลง) คุณไม่ควรปล่อยให้ความพึงพอใจ ณ ปัจจุบัน ส่งผลต่ออนาคตของคุณ

เพื่อไม่ให้ Comfort Zone ของคุณมีอิทธิพลจนคุณเสียโอกาสที่ดีในอนาคต นี่คือสิ่งที่คุณควรลงมือปฎิบัติ

  1. ท้าทายตัวเองให้มากขึ้น อย่าพยายามสร้างความพึงพอใจระยะยาวให้เกิดขึ้นในเนื้องานของคุณ มองหาโอกาสในการพลิกแพลงและเติบโตอยู่เสมอ
  2. ตั้งคำถามตัวเองด้วยคำว่า “ถ้า” และทำให้ “ถ้า” ที่คุณคิดว่ามันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น เกิดขึ้นจริงให้ได้ และไม่ลืมที่จะคิด “ถ้า” มันเกิดล้มเหลว คุณจะปรับปรุงและแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างไร
  3. เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรอบตัว ทั้งหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน รุ่นน้อง คนต่างแผนก คนต่างตำแหน่ง และครอบครัวของคุณ
  4. ลองให้คะแนนสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปอย่างยุติธรรมเสมอ เต็ม 10 คุณให้เท่าไหร่

และนี่เป็น 4 ข้อง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณไม่ติดกับดักความพึงพอใจเดิม ๆ ของคุณ จนเสียโอกาสที่ดีในอนาคตไป

บริการของเรา เริ่มทําแบบประเมิน ฟรี!!!
2018-10-22T10:21:24+07:00