KEENCareer Finder Report2019-04-15T00:42:32+07:00

KEENCareer Finder Report

รีพอร์ตที่จะนำคุณไปรู้จักภาพรวมของความเป็นคุณในด้านต่างๆ
ของชีวิตการทำงานผ่านโมเดล KEENCareer Finder

เริ่มทำแบบประเมิน

คุณจะได้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ ดังนี้

Working Geniuses

อัจฉริยภาพการทำงานที่โดดเด่นในตัวคุณคืออะไร
โดย Working Geniuses จะมีอยู่ทั้งหมด 18 ลักษณะ ซึ่งถูกจัดหมวดหมู่อยู่ใน 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

Thinking Theme  : กลุ่มการคิด

 • Creative Thinking

 • Strategic Thinking

 • Analytical Thinking

 • Numerical Thinking

 • Prudently

 • Obstacle to Opportunity

Interaction Theme – กลุ่มการปฏิสัมพันธ์

 • Words

 • Strong Relationship

 • Socialize

 • Knowledge Transfer

 • Individualizing

 • Sensation

Execution Theme : กลุ่มการปฏิบัติ

 • Momentum

 • Working Endurance

 • Emotional Control

 • Time Management

 • Priority

 • Delegating

โดย KEENCareer Finder จะระบุอัจฉริยภาพการทำงานที่โดดเด่นที่สุดของคุณ 7 ตัวแรก ซึ่งเป็นอัจฉริยภาพที่คุณควรจะให้ความสนใจในการฝึกฝนและพัฒนาผ่านสายงานของคุณ แล้วโมเดลยังสามารถระบุลักษณะอัจฉริยภาพการทำงาน 4 ตัวที่คุณไม่ถนัดและควรหลีกเลี่ยงไม่ควรเสียเวลาทำงานที่ต้องการอัจฉริยภาพเหล่านั้น

Working Traits

งานประเภทใดที่เหมาะกับความเป็นคุณมากที่สุด โดย Working Traits จะสามารถบอกคุณได้ว่าคุณควรใช้อัจฉริยภาพการทำงานของคุณไปกับกลุ่มงานประเภทไหน
โดยโมเดลแบ่งประเภทของสายงานออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

Inventor
กลุ่มงานประดิษฐ์และสร้างสรรค์

Promoter
กลุ่มงานพัฒนาสู่การครอบครองตลาด

Optimizer
กลุ่มงานพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

Controller
กลุ่มงานควบคุมและปกครอง

Working Philosophies

วัฒนธรรมการทำงานแบบไหนที่เหมาะกับปรัชญาและสไตล์การทำงานของคุณ โดย Working Philosophies
จะระบุว่าคุณเหมาะที่จะทำงานในวัฒนธรรมองค์กร ผู้ร่วมงาน ไปจนถึงการแข่งขันแบบใด
โดยโมเดลแบ่งลักษณะของ Working Philosophies เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

Innovation
กลุ่มกิจการด้านนวัตกรรม

Service Excellence
กลุ่มกิจการด้านความเป็นของบริการ

Cost & Efficiency
กลุ่มกิจการด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล

“Dare to BE”

จงกล้าที่จะเดินตามทางของคุณ

ฟรี !!! แบบประเมินอัจฉริยภาพและสายงานที่ เหมาะกับคุณ

Keen Profile เราช่วยคุณวางแผนเรื่องสายงานและทําให้คุณหางานใหม่ได้ง่ายขึ้น

เริ่มทําแบบประเมิน ฟรี!!!

Khun Saithip Worthong

บริการของทาง Keen Profile ที่ทำให้ทราบว่าที่จริงๆ แล้วความถนัดหรืออัจฉริยภาพการทำงาน และสไตล์ในการใช้อัจฉริยะภาพของตัวเองกับงานควรเป็นอย่างไร รวมไปจนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะกับอัจฉริยภาพนั้นๆ ข้อมูลที่ได้สามารถนำมาประยุกต์ในการทำงานตัวเองได้แน่นอน เพราะปัจจุบันลักษณะงานที่ทำอยู่ต้องติดต่อประสานงานกับหลายส่วนมาก การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง ทำให้สามารถวางแผนในการทำงานให้เหมาะกับตัวเองได้มากขึ้น และมันจะดีมากหากทราบว่าบุคคลต่างๆ ที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วยเป็นอย่างไร เพราะการเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น เป็นผลดีต่อตัวเองแน่นอน เพราะมันจะช่วยให้ process และ system ในการทำงานลงตัวมากขึ้น และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Project Management Officer / Project Coordinator | International Education Services

Khun Pattasia Ongkawanich

ตอนแรกที่ตัดสินใจทำแบบประเมินก็กังวลว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อเห็น Report ก็รู้เลยว่าไม่ผิดหวัง Report ที่ได้ตอบโจทย์และตอบคำถามที่เคยถามตัวเองมาตลอดว่างานที่ทำอยู่เหมาะกับตัวเองมากน้อยแค่ไหน มีสายงานอื่นอีกหรือไม่ที่เหมาะกับตัวเอง นอกจากนี้ Coach ที่ให้ข้อมูลก็เป็นมืออาชีพมาก ยังคิดเลยว่าน้องๆ ที่เพื่งเริ่มทำงานมาสักปีสองปีแรกควรที่จะได้ service ตรงนี้ เพราะจะช่วยให้น้องๆได้รู้จักสายงานที่เหมาะกับตัวเอง แทนที่จะเลือกงานเพราะว่าลองทำดู

Developer

Khun Nitikon Sonart

Keen Profile ให้ทำให้ผมทราบถึงอัจฉริยะภาพในการทำงาน และลักษณะนิสัยลึกๆของผมเอง ซึ่งผมเองก็มีความสงสัยก่อนหน้านี้ว่า ทำไมผมถนัดด้านนี้เป็นพิเศษ ทำไมบางด้านของผมถึงรู้สึกว่ามันยังไม่แน่นเท่าที่ควร แต่หลังจากที่ผมได้ดู KEENCareer Finder Report พร้อมกับ คำอธิบายและคำแนะนำจาก Coach ของทีมงาน Keen Profile ก็ทำให้ผมทราบว่าจริงๆ แล้วผมควรจะเลือกสายงานด้านไหนที่เหมาะกับผม Keen Profile ยังทำให้ผมรู้จักสายงานใหม่ๆ ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน ว่ามีลักษณะงานแบบนี้ที่ตรงกับตัวตนทีแท้จริงของผมเอง ผมเชื่อว่าการมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำให้เกิดการวางแผนในสายงานทีถูกต้อง จะทำให้ผมเองมีอนาคตที่ดีในเส้นทางการทำงานและประสบความสำเร็จเร็วกว่าการที่ไม่ได้รู้จักตัวเอง แล้วขาดวางแผนอย่างถูกต้อง

Human Resources Professional Services

Khun Vichaya Sukworawat

KEENCareer Finder ของ Keen Profile ทำให้ผมได้เข้าใจว่าผมเองมีอัจฉริยะภาพในการทำงานด้านไหนบ้าง ลักษณะขององกรค์ หรือวัฒนธรรมองกรค์แบบไหนที่เหมาะกับตัวผม ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่เคยทราบมาก่อน ข้อมูลเหล่านี้ทำให้ผมเข้าใจตัวเองมากขึ้น นอกจากนี้ ผมยังได้คำแนะนำจาก Career Coaching Service จาก Coach มืออาชีพที่ช่วยอธิบายและวางแผนสายงานให้กับผม ทำให้ผมเข้าใจเพิ่มเติมว่าควรจะให้ความสนใจตรงไหน และควรระวังตรงส่วนไหนของตัวเองมากขึ้น

Regional Sales Manager - Chemical