Profile & Career Advisory2018-06-26T21:53:25+07:00

Profile & Career Advisory

เราจะช่วยให้คุณเข้าใจพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณเพื่อตอบคำถามว่างานที่คุณทำอยู่เหมาะกับคุณเพียงใด
รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของงานที่ใช่สำหรับคุณ และกลยุทธ์ในการเพิ่มเงินเดือน

เริ่มทำแบบประเมิน

เราจะช่วยให้คุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้

จุดแข็งและจุดอ่อนของโปรไฟล์คุณในมุมมองของบริษัทต่างๆ คืออะไร

บริการ Online Coach ของเรา จากโค้ชที่ผ่านประสบการณ์ตรงอย่างยาวยาว จะช่วยให้เข้าใจถึงมุมมองจากบริษัทต่างๆที่มีต่อโปรไฟล์ของคุณจุดแข็งที่ต้องนำขึ้นมาใช้นำเสนอ หรือส่วนไหนที่ต้องพัฒนาและควรลีกเลี่ยง เผือที่จะให้คุณได้เปรียบกว่าใครในสายงานที่เหมาะกับตัวคุณที่สุด

เจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ได้จาก KEENCareer Finder

โค้ชของเราจะช่วยเจาะลึกอธิบายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณ ช่วยให้คุณทำความเข้าใจในข้อมูลทุกด้านๆที่เป็นข้อมูลเอกลักษณ์เฉพาะที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เผื่อที่จะให้ทราบถึงศักยภาพที่อยู่ในตัวคุณโดยละเอียด และส่วนไหนที่ต้องควรระวัง ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะได้เข้าใจศักยภาพของตัวคุณเองที่ไม่เคยทราบมาก่อน เผื่อสร้างความได้เปรียบในการวางแผนสายอาชีพของคุณ

รายได้ของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานแล้วถือว่าสูง-ต่ำเพียงใด

ระบบฐานข้อมูลอัจฉรยะของเราจะช่วยให้คุณทราบว่าขณะนี้เรทรายได้ของคุณเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดแรงงานอยู่ในระดับใด เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณเช็คว่าขณะนี้คุณมาได้ไกลเท่าไหร่ และเส้นชัยของคุณคือตรงไหน

อะไรคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อพัฒนาโปรไฟล์ของคุณและเพิ่มเงินเดือนให้พุ่งสูงขึ้น

บริการของเราที่ไม่เหมือนใครจะช่วยให้คุณนำศักยภาพและสร้างข้อได้เปรียบในสายงาน ด้วยทีมโค้ชที่มากด้วยประสบการณ์ที่พร้อมจะช่วยวางกลยุทธในด้านต่างเผื่่อที่จะทำให้คุณได้ค่าตอบแทนที่สูงขึน คุณภาพชีวิตดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และไปไกลได้เร็วกว่าใคร

ฟรี !!! แบบประเมินอัจฉริยภาพและสายงานที่ เหมาะกับคุณ

เราจะช่วยให้คุณเข้าใจอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณเพื่อตอบคำถามว่างานที่คุณทำอยู่เหมาะกับคุณเพียงใด รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของงานที่ใช่สำหรับคุณ และกลยุทธ์ในการเพิ่มเงินเดือน

เริ่มทําแบบประเมิน ฟรี!!!

ทำไมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรไฟล์และสายอาชีพถึงสำคัญสำหรับคุณ ?

จากประสบการณ์ที่เราสัมภาษณ์และให้คำปรึกษาผู้คนหลายร้อยคน เราพบว่ามีคนเกินกว่าครึ่งที่เลือกงานโดยปราศจากการวางแผนที่ดี คนส่วนใหญ่เปลี่ยนงานต่อเมื่อเจอปัญหาหรือมีโอกาสเข้ามาโดยบังเอิญ ซึ่งการเปลี่ยนงานในลักษณะนี้จะเป็นเรื่องยากที่จะสามารถได้งานที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าพรสวรรค์อะไรที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเอง และไม่รู้ว่าจะนำพรสวรรค์ของตัวเองมาเลือกสายงานของตนเองได้อย่างไรคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าในตลาดแรงงานมีสายงานอะไรให้เลือกบ้าง และไม่รู้ว่ามีสายงานใดบ้างที่เหมาะกับตนเอง
คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ารายได้ที่ได้รับจากบริษัทที่ร่วมงานอยู่นั้นมากหรือน้ยเพียงใดเมื่อเทียบกับคนอื่นๆคนที่มีการวางแผนในการสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้เป็นที่น่าสนใจ และวางแผนสายงานรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเอง เมื่อเวลาผ่านไป 5-10 ปี จะสามารถมีรายได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 50%-100% และมีความสุขในการทำงานมากกว่าคนทั่วไป

คุณจะได้อะไรจากบริการ Profile & Career Advisory ?

เราจะช่วยเจาะลึกและอธิบายในรายละเอียดของผลลัพธ์ที่คุณได้จากการทำแบบประเมิน KEENCareer Finder โดยจะช่วยระบุอัจฉริยภาพและบุคลิกภาพการทำงานที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณ และประเมินว่าสายงานที่คุณทำอยู่ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทที่คุณร่วมงานด้วยนั้นเหมาะกับคุณเพียงใด เราจะช่วยคุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของโปรไฟล์ของคุณในมุมมองของบริษัทต่างๆเราจะนำเสนอทางเลือกของสายงานที่เหมาะกับพรสวรรค์และสไตล์การทำงานของคุณ โดยจะอธิบายถึงรายละเอียดของสายงาดังกล่าวให้คุณเข้าใจถึงความน่าสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละสายงาน

เราจะช่วยคุณเข้าใจถึงรายได้ของคุณว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดแรงงานแล้วถือว่าสูง-ต่ำเพียงใด
เราจะช่วยแนะนำกลยุทธ์เพื่อให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ให้โดดเด่นและน่าสนใจขึ้น และสามารถได้งานที่ตรงกับสายงานที่เหมาะสมกับคุณ รวมถึงวิธีที่จะทำให้คุณมีรายได้พุ่งสูงขึ้น